En unik och grön plats mitt ibland Mälaröarna

På Norra Stäksön får rik natur och en stor anlagd strandpark samsas med villor, radhus, parhus och lägenheter, äldreboende, skolor och förskolor, kafé, badstrand och en liten marina. Öns uråldriga natur och varierade topografi har varit den självklara utgångspunkten för utformningen av bostadsområdet som ritats av paan architects. Den stora strandparken blir norra Stäksöns hjärta och gemensamma rum, med ett stort utbud av aktiviteter. Parken, öns signum, väcker stolthet och lockar besökare från hela regionen.

Var är vi nu?

Området utvecklades genom en visionsstyrd process där markägarna och arkitekten tog del av all tillgänglig information, analyserade den och författade en nulägesanalys för att sedan formulera en väl förankrad vision för Norra Stäksön. Med visionen som grund har nu markägarna i samarbete med kommunen tagit fram ett planprogramförslag som visar en framtidsbild av hur området kan utvecklas. Detta planprogram befinner sig just nu i programsamråd.

Så här ser arbetsprocessen ut vid byggandet av ett modernt och spännande område.

Norra Stäksön Timeline